Omuz ağrılarının sebepleri nelerdir ?

Omuz ağrılarının sebepleri nelerdir ?

Omuz ağrısı omuzu ilgilendiren rahatsızlıklardan olduğu gibi başka bölgelerden yansıyan ağrı da olabilir. Boyunu ilgilendiren rahatsızlıklar bu yansıyan ağrılarda başı çekmekle birlikte kalp rahatsızlıkları, akciğer problemleri, karaciğer ve safra yollarına bağlı rahatsızlıklar da omuz ağrısı ile kendini gösterebilir. Omuzu ilgilendiren rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrılar farklı olarak omuz hareketleri veya omuzun belirli bölgelerine bastırmak ile agreve olur. Yansıyan ağrılarda ise omuz hareketleri veya palpasyon ağrının şiddetini değiştirmez.

Unrecognizable man compresses his shoulder, pain in the shoulder, side view, pain area of red color

Omuz eklemini diğer eklemlerden ayıran nedir ?

Omuz ekleminde baş yuvaya göre daha büyük ve yuvanın dışına taşar bunun için  diğer eklemlerden farklı olarak çok hareketlidir. Bu hareket açıklığı onun yaralanmalara karşı daha korumasız yapar. Omuz eklem çıkığının diğer eklem çıkıklarından daha çok görülmesinin, omuz çevresindeki bağ ve tendonların daha çok yaralanmasının sebebi budur.

Omuz ağrılarının başka ayırıcı özelliği var mı ?

Omuz ağrıları genellikle gece artar ve hasta o kolu ile hiçbir şey  yapamadığını ifade eder. Özellikle elini baş hizasının üstüne kaldırması gereken işlerde, kıyafetlerini çıkarma ve giyme gibi  aşırı çevirme hareket gerektiren işlerde zorlandığını belirtir. Ağrı genellikle boyuna doğru ve kolda dirseğe kadar yayılır. Fakat dirseğin daha ilerisine geçmez. Eğer ağrı dirseğin ilerisine parmaklara kadar uzanıyor ise boyun patoojilerinden şüphelenmek gerekir.

Omuz ağrısı ile gelen hastada ilk önce ne yapıyorsunuz ?

Omuz ağrısı ile gelen hastada önce hikaye ve muayene ile ağrının omuzdan mı yoksa başka bir yerden mi kaynaklandığını belirlemeye çalışıyoruz. Eğer omuzdan kaynaklandığını düşüyorsak önce röntgen çektirip kemik rahatsızlıkları ve tendonlara bağlı bazı rahatsızlıkların olup olmadığını değerlendiriyoruz. Daha sonra MRI ile yumuşak doku rahatsızlıkları değerlendiriliyor.

Tedavide ne gibi yöntemler uygulanıyor ?

Tüm hastalıklarda olduğu gibi tedavi: hastanın (yaşı, cinsiyeti sahip olduğu diğer hastalıklar gibi) özelliklerine, şikayetlerinin ne olduğuna ve şiddetine, hastalığın tipine ve hastalığın süresine bağlı olarak değişiyor. Bu faktörler göz önünde tutularak ilaç tedavisi, omuz içine enjeksiyonar, fizik tedavi, artroskopi ile cerrahi müdahale veya açık cerrahi müdahale gibi seçenekler uygulanabilir. Cerrahi müdahale sırasında genel anestezi, interskalen blok (boyun bölgesinden yapılan bir iğne ile sadece o kol ve omuzun uyuşturulduğu bir anestezi yöntemi) veya her ikisi birden uygulanabilir. Biz Mavi Deniz Tıp merkezinde interskalen blok yapılan hastalarda cerrahi işlem sonrasında çok uzun süre hasta ağrı hissetmediği için interskalen blok veya interskalen blok ile birlikte genel anestezi yöntemini tercih ediyoruz.


hemoroid tedavi merkezi