OMUZ AĞRISI

Vücudumuzun en hareketli eklemi olan omuzdaki ağrılar bazen çok can sıkıcı olabilmektedir. Elin uzaydaki konumunda en önemli yer  belirleyici olan omuz, ağrıdığı zaman elin fonksyonlarında ciddi kısıtlılık yaratmakta ve hayatı zorlaştırmaktadır.Ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı da eklendiğinde iş içinden çıkılmaz hale gelir. Elimizi başımıza, sırtımıza, ağzımıza götüremediğimiz zaman kişisel ihtiyaçlarımızı karşılamakta bile zorlanırız.

Omuz ağrıları yansıyan ağrı(omuz dışı sebeplerden kaynaklandığı halde omuzda ağrının hissedilmesi durumu) veya omuz kaynaklı olabilir. Bunları birbirinden ayırmak oldukça önemli fakat genellikle kolay olabilmektedir. Yansıyan ağrılar omuz hareketi veya omuza bastırmak ile tetiklndirlemez veya alevlendilemezler oysa omuzdan kaynaklı ağrılar omuz hareketi veya bastırma ile tetiklendirilebilir veya alevlendilebilirler. Omuz kaynaklı ağrılar dirseği geçmez ağrı önkol ve ele doğru uzanıyorsa yansıyan ağrıyı düşünmek gerek.Yansıyan ağrılar akciğer kanseri, kalp krizi, boyun fıtığı gibi önemli problemlerden kaynaklı olabildiği gibi Cildi tutan basit bir viral enfeksiyondan da kaynaklanabilir . Omuz ağrılarını önemsemek ve kesin sebebi belli olana kadar geçer diye beklememek gerekir

ROTATOR CUF SENDROMU

Omuz kaynaklı ağrı sebeplerine baktığımızda en sık sebep olarak omuz kuşağı kaslarını görürüz.Bu kaslar  kolun yukarı kalkmasında ve omuzu sabitlemede görev alırlar. Problemin 4 kasın tendonlarını ilgilendiren rahatsızlıklardan olduğunu görürüz.Rotator cuf olarak adlandırılan bu kasların tendonları genellikle omuzun içinde kemikler arasında sıkışarak hasarlanır ,yırtılır(impingment veya sıkışma sendromu) ,iltihaplanır (tendinit) veya herhangi bir metabolik rahatsızlık veya sinir sistemi rahatsızlığına bağlı olarak özelliğini kaybeder. Omuz kuşağına bağlı problemlerde oluşan ağrılar çok tipiktir genellikle gece artar çıldırtıcı, insanın psikolojisini bozan değişik bir ağrı olarak tarif edilir ve omuz hareketlerini çok etkiler. Hasta kolunu başüstüne kaldıramaz ,sırtına götüremez veya bunları yaparken çok şiddetli ağrısı olur.Ağrı yavaş yavaş başlar günler içinde giderek artar ağrının artışı ile birlikte omuz hareketleri kısılır. Ağrı dirseği geçmez omuz ve kolda kalır.Teşhis  büyük oranda muayene ile konulmakla birlikte kalsifik tendinit, akromionun tipinin değerlendirlmesi subakromial aralığın değerlendirlmesi için çeşitli yönlerde röntgen,  tendonların bursanın iltihabı yırtık olup olmadığının değerlendirlmesi için mrı istenir. Bu değerlendirmeler için ultrason da kullanılabilmektedir.

BİSEPS TENDON PROBLEMLERİ

Biseps tendonun uzun başı omuz eklem içinden geçerek glenoid dediğimiz omuz yuvasının üst kısmına yapışır Biseps tendonu yapışma yerinden yırtılabilir, iltihaplanabilir veya tamamen kopabilir.Bu problemler rotator cuf problemlerinden farklı olarak genellikle aşırı zorlama ve travma sonrasında olur. Genellikle ağrılar rotator cuf yırtığı gibi istirahhatte de olmaz. Kol kullanıldığında zorlandığında ağrı olur( fakat kural değildir)  Bu tendon koptuğunda kolda biseps bölgesinde ,kasın düşüp orada toplanmasına bağlı  şişlik olur bu şişlik genellikle ağrısızdır İlk kopma anında ağrı olur fakat sonra ağrısı geçer .Biseps tendon yırtıkları ve iltihaplanmalarının tanısı  özel muayene tetkikleri ile konulmakla birlikte kesin tanı mrı ve usg ile konur.

OMUZ ÇIKIĞI

Omuz çıkığı ve instabilite konusu çok uzun bir konu olup bilinmesi gereken ve tedaviyi belirleyen en önemli şey tipidir.Tüm eklemleri gevşek olduğu için omuzu çıkan hastalar ile travma sonrasında veya ters bir hareket sonrasında omuzda yırtık olduktan sonra omuzu çıkan hastaları birbirinden ayırmak gerekir .Eklemleri gevşek olan hastaların tedavisi çok zordur ve genellikle psikolojik tedavide gerektirmektedir. Bu hastalar genellikle istediği zaman omuzunu çıkarıp tekrar kolaylıkla yerine takabilmektedir.ikinci gruptaki hastalarda hastanın yaşı omuz çıkığının geçmişi ,yırtığın büyüklüğü, eşlik eden kırık veye başka patolojilerin varlığı,  hastanın sahip olduğu ek hastalıklar tedaviyi belirlemektedir.Ağrı, çok şiddetli olur.Omuzda şekil bozukluğu olur.Hasta hiç bir şekilde omzunu oynatamaz ve genellikle ağrıyı azaltmak için o tarafa doğru eğik durur. Teşhis röntgen ile konulur.  İhtiyaç duyulduğunda bt çekmek gerekebilir. İlk tedavisi omuzu yerine yerleştirmek ve sabitlemektir. Bu işlemin mümkün olduğu kadar anestezi altında, zorlamadan yapılması önerilir. Omuzu acilde anestezisiz yerine yerleştirmeye çalışırken humerus başında kırık oluşması işten bile değildir.Bu çok katastrofik sonuçlar doğurabilir. Uzun süreli tedavisi kronik ağrıyı kesmek omuzun tekrar çıkmasını engellemek için yapılır onun planlanması için de mrı ve tomograf çekilmesi gerekir

DONUK OMUZ

Donuk omuz bir hastalıktan çok bir belirtidir aslında.Sistemik ve lokal bir rahatsızlıktan dolayı eklem kapsülünün iltihaplanıp sertleşmesi büzüşmesi sonucu omuzda ileri derecede hareket kısıtlılığı ve ağrı olması durumudur. Donuk omuz hafif ağrı ile başlar gittikçe artar ve yavaş yavaş hareket kısıtlılığı olmaya başlar.  Şeker hastalığı guvatır problemleri gibi tüm vucudu etkileyen problemlerden kaynaklanabileceği gibi sıkışma sendromu bursit rotator cuf yırtığı biseps tendon yırtığı veya kırık sonrasında gelişebilir.tanısı muayene ile konulur tedaviye başlamadan önce sebeini bulmak için kan tahlili ve görüntüleme yapılır

BURSİT

Vucudumuzda halk arasında  en az bilinen yapılardan birisidir kemiğin üstünde kemiğ dış ardan veya içerden gelecek travmalara karşı koruma için bazı bölgelerimizde bursa denilen yastıkçıklar bulunmaktadır. Genellikle ekleme yakın kemiklerin etrafında ve çıkıtı şeklinde olan kemiklerin etrafında olır en çok  diz ve omuz bölgesinde olmakla birlikte en çok proble yaratanı dirsek arka kısmında bulunan olekrenon bursasıdır. Omuz ekleminde zorlama sonrasında şişer ve iltihaplanabilirler tendinir ve rotator cuf ağrısı gibi ağrı yapar istirahatte ve gece çok şidetli ağrılar olabilr. Omuz hareketi ile ağrı artar dirseğe kadar yayılır ve yanma ağırlıklı bir ağrı olur.

OMUZ PROBLEMLERİNE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Omuz ağrısında tedavi belirlenirken hastaya ait faktörler hastalığı kendisi kadar belirleyic olur.Hastanın yaşı cinsiyeti ek hastalıkları tedaviyeuyumu ve beklentisi çok öneml olabilmektedir bazen hasta omuz fonksiyonlarından çok ağrı ile ilgilenmekte ağrımı kesin ben başka bir şey istemiyormu demektedir bazen de hasta sporcu olabilmekte tam güç ve hareket açıklığı  e kısa sürede istemektedir bunların tedavisi hastalık ne olursa olsun farklılık gösterir ikinci önemli faktörü de hastalık ve hastalığı derecesi oluşturmaktadır.Tedavi yaklaşımı hastaya göre tüm tetkikler yapıldıktan sonra yapılır. Başlıca tedavi seçenekleri:İlaç tedavi ve istirahat, omuz içi steroid ve ağrı kesici enjeksiyonları ,PRP enjeksiyonu ,fizik tedavi ve en son olarak cerrahi işlemler  olarak sıralanır.Cerrahi işlem olarak genellikle artroskopik yapıldığı için omuz artroskopisne özel nir başlık açmak gerekir.

OMUZ ARTROSKOPİSİ

Eklemin açılmadan  kamera eşliğinde görüntülenmesine artroskopi ,onun eşliğinde gene eklem açılmadan yapılan işleme de artroskopik işlem denir.Omuz artroskopisi ve artroskopik işlemleri anestezi altında yapılır anestezi genellikle interskalen blok anesestezisi veya genel anestezi ile olur.İnterskalen blok anestezisi kola gelen sinirlerin boyun seviyesinden uyuşturularak elde edilen anesteziye verilen addır.hastanın ameliyattan sonra da kolunun uyuşuk kalmasını sağladığından hastanın konforuna büyük katkı sağlar. Ameliyat sırasında hasta bir şey hissetmediği gibi bilinci açık kaldığından aynı zamnada güvenli bir yöntemdir de.İşlem sırasında hasta shezlong pozisyonu dediğimiz yarı oturur pozisyonda durur omuz ve kol steril boyanır steril örtülür daha sonra omuzun arkasında açılan küçük bir delikte kamera ile omuz girilir ve omuz muayenesi ayrıntılı şekilde yapılır. Görüntünün net olması için eklem tüm işle boyunca sıvı ile şişirilir.işlem yapılacağı zaman işlemin cinsine göre omuz yan ve ön tarafından başka delikler açılır ve işlemler oradan gerçekleştirilir.işlemin çeşidine göre ameliyat 30 dk ile 90 dk  arasında değişir. Uzun süren işlemlerde genelde genel anestezi tercih edilir. İşlem bittikten sonra omuz kol askısı ile tespit yapılır ve genellikle hasta aynı gün taburcu edilir.Artroskopinin açık ameliyatlara göre avantajları şöyle sıralanabilr

1-Daha iyi görüntü alanı sağladığı için cerrah olaya daha hakimdir.

2-Ameliyat daha kısa sürer

3-Yara açılmadığı için enfeksiyon riski daha az daha az doku hasarı oluşur

4- Ameliyat kısa sürdüğü ve riski daha az olduğu için hastanın hastanede yatması gerekmez

5- Ağrı daha az iyileşme süresi daha kısa olur.

974 yılında Antakya’da dogdu ilk orta ve lise eğitimini antakya da tamamladı 1993 te marmara üniversitesi tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 2000 yılında tamamladı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimini 2001 2006 yılları arasında haydarpasa numune egitim arastirma hastanesinde tamamladi. Asistanlik eğitimi sırasında şişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi plastik cerrahi bölümünden mikro cerrahi sertifikası aldı. 2006-2007 yılları arasında GATA da askerliğini yaptıktan sonra mecburi hizmet görevi için Batman Devlet hastanesinde görev yaptı. 2009 -2014 yılları arasında özel batman medical park hastanesinde çalıştı 2016 yilindan sonra izmir de özel mavi deniz tıp merkezinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve yöneticisi olarak calismaktadir. TOTBID, TOTEK üyeliği TUMSAD yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Ortopedi ve travmatoloji geçmişi; Asistanlığını yaptığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde çok iyi travma cerrahisi ve pediyatrik ortopedi eğitimi aldı. Askerliği sırasında ülkemizin en iyi spinal cerrahi ekiplerinden biriyle çalışma fırsatı buldu . Mecburi hizmeti sırasında Batman bölge hastanesinde spinal cerrahi yapmaya devam etti. Bununla birlikte travma cerrahisi ve pediyatrik ortopedi ile de ilgilenmeye devam etti. 2007 yılından itibaren gittiği kurslarla artroskopik cerrahi eğitimini aldi. 2009 yılından itibaren daha çok artroskopik cerrahi ile ilgilenmektedir. Artroskopik rotator manşet tamiri ,artroskopik akromioplasti ve artroskopik oncapraz bağ tamiri yapılmış büyük hasta serileri mevcuttur. Diz, omuz, ayakbilegi, elbilegi , dirsek artroskopisi ve artroskopik cerrahisinde deneyimi mevcuttur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This field is required.

This field is required.

Konuşmayı Başlat
Yardım mı Lazım ?
Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi
Merhabalar 👋
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?