SERTLEŞME PROBLEMİ

Sertleşme problemi penisin cinsel ilişkiyi sağlayamayacak kadar sertleşememesi yada başlangıçta sağlanan sertliğin sürdürülememesi olarak tanımlanmaktadır. Bu problem genellikle uzun bir süre içerisinde giderek artan tarzda ortaya çıkar ve zamanla kalıcı olur.

Sertleşme problemine yol açan bir takım risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri; şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, koroner kalp hastalığı, periferik damar hastalıkları, sigara, alkol, kan yağlarında problemler olması, obezite, metabolik sendrom, prostat hastalıklarının bulunması, bazı ilaçların kullanılması, böbrek ve karaciğer gibi organ yetersizlikleri, hormonal problemler, sedanter hayat ve yaştır. Bu riskfaktörlerinden bir yada birkaçının bulunması uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ve alınıcak sonucun önceden kestirilebilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu risk faktörleri içerisinde ön önemlisi kalp hastalıklarıdır. Bir cinsel aktivite 10 saniyede iki kat merdiven çıkmaya eşittir. Bu nedenle kalp hastalıkları açısından risk taşıyan kişilerin bu durumları öncelikle düzeltilmeli ve daha sonra cinsel aktiviteye izin verilmelidir.

Hastanın değerlendirilmesinde penisin sertlik derecesinin belirlenmesi önemlidir. Buna sertleşme skoru da denilmektedir ve dört derecede belirlenir.

Normal: Tam sert ve dik.
Hafif: Birleşme için yeterli sertlikte ancak tam değil.
Orta: Sert ama birleşme için yeterli değil.
Ağır: Sert değil ancak dolgun.

Sertleşme probleminin derecesini belirlemek için kullandığımız yöntemlerden birisi de “Uluslararası Cinsel İşlev İndeksi” formunun doldurulmasıdır. Bu sorgulama formunda cinsel işlevle ilgili sorular bulunmakta ve verilen cevaplara göre hastalığın ağırlık derecesi belirlenmektedir. Bu değerlendirmeye göre hastalar; normal, hafif, hafif-orta, orta ve ciddi olmak üzere beş dereceye ayrılmaktadır.

Değerlendirme sürecinde yapılan tetkikler.

Biyokimyasal testler; Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kan şekeri, HbA1c, kan yağları.
Tam kan sayımı, tam idrar tetkiki
Hormon profili; Testosteron, FSH, LH, E2, Prolaktin, PSA, TSH,T3, T4
Tüm batın uoltasonografisi
Uluslararsı erektil işlev formunun doldurulması.
Özel tesler; NPT, İntrakavernozal enjeksiyon, Penil doppler, arteriyografi.

Tedavi

Yaşam tarzı değişiklikleri
Fazla kilolardan kurtulunması
Günlük aktivitelerin artırılması (yürüyüş gibi)
Sigara ve alkol kullanımının azaltılması ve kesilmesi
Risk faktörü olan hastalıkların tedavisi.
Hormonal bozukluk varsa düzeltimesi. Testosteron takviyesi gibi.
Gıda takviyeleri ve bitkisel ürünler. Hafif vakalarda yararlı olabilir.
PDE5 inhibitörü ilaçlar. Bunlar sildenafil, tadalafil ve verdanafil gibi ilaçlardır. Bilinen ilk örneği viagradır. Bu gruptaki ilaçlar mevcut damarları biraz daha genişleterek etki gösterirler.
Vakum cihazları. Penise dıştan uygulanır.
Penis içerisine ilaç enjeksiyonları.
Fiziksel tedavi yöntemleri
Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (LiSWT)
Düşük yoğunluklu pulse ultrason tedavisi (LİPUS)
Bu fiziksel tedavi yöntemlerinin her ikisi de düşük yoğunluklu aralıklı basınç dalgalarından oluşmaktadır. LiSWT yaklaşık olarak 10 yıldır, LİPUS ise 5-6 yıldır klinikte kullanılmaktadır. Bilimsel çalışmalarda her iki yöntem de etkili olarak değerlendirilmiş ve bazı ülkelerin androlojik hastalıklar tedavi klavuzlarında yerlerini almışlardır.
PRP tedavisi
Bu tedavi yönteminde hastanın damarından alınan kan çeşitli işlemlerden geçirilerek kanın plasma kısmı hastanın penisine enjekte edilir.
Kök hücre tedavisi.
Ameliyat dışı tedavilerin son basamağıdır. Hastanın karın bölgesinden alınan yağ dokularından alınan materyal işlenerek kök hücreler ayrıştırılır ve penis dokusuna enjekte edilir.
Penis protezi
Tedavide son basamaktır. Diğer tedavilere cevap vermeyen ve ciddi hastalığı bulunanlara uygulanmaktadır.

Bu tedavi yöntemlerinden yaşam tarzı değişikliklerine mutlaka uyulmalıdır. Diğer seçenekler bir ya da birkaç tanesi hastanın durumuna göre ayrı ayrı ya da birlikte uygulanabilir. Tedavi yöntemlerinin seçiminde risk faktörlerinin olup olmaması ve sertleşme skoru yani hastalığın ağırlık derecesi büyük önem taşımaktadır.

Tedavi sonucunda hastada tamamen iyileşme olabilir, ilaca cevap vermezken ilaca cevap verebilir duruma gelebilir, yada tedavilerden yarar görmeyerek durumunda bir değişiklik olmaz. İyileşme gözlenmeyen hastalar için son seçenek penis protezi uygulamalarıdır.

SERTLEŞME SORUNU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This field is required.

This field is required.

Konuşmayı Başlat
Yardım mı Lazım ?
Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi
Merhabalar 👋
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?